Legal

Tvrtka: CAD studio j.d.o.o.

Adresa sjedišta: Cehovska 17, Varaždin, Croatia

Nadležni sud: Trgovački Sud Varaždin/070139961

Poslovna banka: Raiffeisen Bank Austria d.d.

IBAN:  HR9824840081107653613

Uprava: Mirjana Rinkovec

Temeljni kapital: 10 kn, uplaćen u cijelosti